Francesc Borràs de PROORTO parla dels principals obstacles de les empreses:

"Els diners, a l'economia productiva"

L’accés al finançament extern s’ha convertit en un obstacle per a les empreses per l’enduriment de les condicions, tant pel que fa als costos de contractació i garanties per a obtenir-lo, com els interessos a pagar un cop ha estat concedit. Per a aquest empresari s'ha de convèncer a la societat que cal seguir un model d’economia productiva i deixar de banda l’especulació.

Segons Francesc Borràs, de l’empresa associada PROORTO SL, el principal problema de les empreses de la comarca és la “falta de liquiditat i l’accés restringit a les fonts de finançament extern”, i afegeix que “necessitem canviar el sistema amb el qual hem viscut fins ara, poc independent del sistema financer que ara ens ha fallat”.

Per Francesc Borràs del que es tracta és deixar de banda l'economia especulativa, "un model caduc i que no aporta res a la societat"; i posar fil a l'agulla per seguir el model d'economia productiva.

Una manera de fer-ho i que al mateix temps aportaria una solució a la falta de liquiditat de les empreses és “que les persones asimilessin el valor de fer aportacions al capital de cada societat mercantil, en comptes de tenir els diners en el dipòsit d'una entitat financera". Així doncs, les persones inverteixen en una societat, fent possible el finançament extern propi i evitant que les empreses s’enfonsin per la falta de finançament. "L'empresa ha de treballar amb capital propi", matisa Borràs.

Ara bé, quina garantia té l’inversor en els seus diners? Borràs comenta que cal buscar l’exemple en el mercat borsari, on "ningú pot garantir quant valdran les accions l’endemà mateix d’haver invertit".I afegeix "Tampoc ningú té garantits els seus fons d'estalvi a les entitats de crèdit, i podem constatar-ho si ens fixem en alguns esdeveniments que han ocorregut recentment".

I conclou: "Tant per tant, fem bellugar els diners i ajudem a les empreses que ho estan passant malament perquè, si s'ensurten d'aquesta crisi, tindran un valor incalculable".