26 Mar, 2020

Les empreses i autònoms ja poden demanar crèdits avalats per l'Estat Destacats

Les empreses i els autònoms afectats per la crisi sanitària del coronavirus ja poden demanar crèdits als bancs avalats per l’Estat. El consell de ministres ha aprovat els avals a empreses i autònoms per evitar que la falta de liquiditat provocada per la caiguda de l’activitat a conseqüència de la Covid-19 els porti a la fallida. El Govern estatal ha aprovat activar la primera línia d’avals públics a pimes i autònoms prevista en el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, a través de l’ICO, per donar liquiditat a autònoms i empreses de 100.000 milions d’euros. En aquest sentit, ahir el Consell de Ministres va aprovar les característiques del primer tram de la línia, per un import de 20.000 milions d’euros, el 50% del qual es farà servir per garantir préstecs d'autònoms i pimes. 

Qui podrà sol·licitar aquests avals?

Podran sol·licitar aquests avals les empreses i autònoms afectats pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

En funció de la seva data, per a quines operacions podran sol·licitar-se?
Els avals tindran caràcter retroactiu i podran sol·licitar-se per a les operacions formalitzades amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, que es va produir el passat dia 18 de març.

Abast de l'aval (import)
En el cas d'autònoms i pimes l'aval garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions de les operacions sol·licitades per autònoms i pimes.

En el cas de la resta d'empreses l'aval cobrirà el 70% del préstec nou concedit i el 60% de les renovacions.

Durada de l'aval
L'aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un termini màxim de cinc anys.

Terminis de sol·licitud
Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.

On sol·licitar-ho?
Hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les quals l'ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració, siguem clients o no.

Quines característiques presenta la Línia d'Avals?
Import màxim per client: Fins a un màxim d'1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses, s'aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) n ° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.P er a préstecs per sobre d'1,5 milions d'euros, fins al màxim establert en el Marc Temporal d'Ajudes d'Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses que reuneixin la condició de pime com per a empreses que no reuneixin la condició de pime.

La línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar finançament per a pagament de salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent-hi venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Es pot demanar finançament si s'ha iniciat un ERTO? Sí. Ja que en la situació excepcional provocada pel COVID-19, el principal l'objectiu de l'expedient de regulació temporal és el de mantenir la plantilla per poder continuar amb l'activitat.

Si l'empresa té altres compromisos financers, es pot utilitzar el préstec per fer front al pagament de quotes? Sí. L'objectiu d'aquestes línies de finançament és que l'empresa tingui els recursos financers necessaris  per fer front als seus compromisos financers.

Darrera modificació el Dijous, 26 Març 2020 22:15