30 Mar, 2020

El Govern espanyol aprova un permís retribuït recuperable a partir d'avui per a les persones treballadores Destacats

Resolem els dubtes sobre l'aplicació del Reial Decret llei 10/2020 , de 29 de març de 2020 mitjançant el que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid 19.
 
El Reial Decret regula un permís retribuït recuperable per tot el personal laboral per compte aliè, de caràcter obligatori i limitat en el temps. Pots consultar el BOE fent clic aquí. 
 

1) Quin és el període d'afectació aquest permís?

 Del 30 de març al 09 d'abril tots dos dies inclosos.


2) A quines persones treballadores afecta el permís?

A totes les persones treballadores que prestin serveis en empreses o entitats de sector públic o privat si la seva activitat no ha estat paralitzada a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma establerta en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.


3) Es pot establir una activitat mínima indispensable en les empreses obligades per aquest Reial Decret?

Si, en el cas que sigui necessari es podrà establir un número minin de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l'activitat indispensable. La referència serà la plantilla i l'activitat que es mantingui un cap de setmana ordinari o en festius.


4) En quins supòsits es pot treballar el dia 30 de març?

En aquells supòsits que resulti impossible interrompre de forma immediata l'activitat, amb l'única finalitat de dur a terme les feines imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït sense perjudicar de forma desproporcionada la reanudació de l'activitat empresarial.

 

5) Les activitats de transport que es trobin fent un servei a la data d'entrada en vigor del RD poder finalitzar els seus recorreguts i entregues?

Si, aquestes persones treballadores iniciaran el permís retribuït quan finalitzin el viatge en curs i el retorn corresponent. Per tant podran realitzar les descàrregues corresponents i tornar al seu lloc d'origen.

 

6) Les empreses que hagin sol·licitat un ERTO de suspensió o l'estiguin aplicant també han de donar el permís retribuït?

No, les empreses que hagin demanat o estiguin aplicant un ERTO de suspensió queden excloses de l'àmbit d'aplicació del reial decret.

 

7) Podran les empreses sol·licitar un ERTE de suspensió a partir del 30 de març?

El reial decret preveu l'excepció del seu àmbit d'aplicació a aquelles empreses a les quals se'ls autoritzi un ERTO de suspensió durant la vigència del període del permís retribuït.


8) Les persones en situació d'incapacitat temporal tindran també aquest permís?

No, aquestes persones treballadores estan excloses d'aquest permís.


9) Les persones que teletreballen ho han de deixar de fer?

 No, les persones que fan teletreball o qualsevol altra modalitat de prestació de serveis no presencials estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reial Decret.


10) Quina retribució hauran de percebre les persones treballadores subjectes al permís retribuït?

La mateixa que les haguessin tingut d'estar prestant serveis, incloent-hi salari base i complements salarials.

11) S'han de recuperar les hores no treballades?

Si

12) Com s'ha d'establir aquesta recuperació?

S'haurà de negociar en un període de consultes obert entre empresa i representació legal de les persones treballadores amb una duració màxima de 7 dies. Si no hi ha representació legal de les persones treballadores s'haurà de constituir una comissió negociadora , en 5 dies, integrada pels sindicats mes representatius del sector , en cas de que no es pogués constituir es negociaria amb una comissió integrada per tres persones treballadores de l'empresa. En cas de no arribar a cap acord l'empresa notificarà a les persones treballadores i/o a la comissió representativa , en el termini de 7dies des de la finalització d'aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball.


13) Quin es el període màxim de recuperació?

Fins el 31 de desembre de 2020.

 

14) Quines són les activitats no afectades?

 • Producció i cadena de proveïment de béns de primera necessitat, com aliments, begudes i productes d’higiene, sanitaris i farmacèutics.

 • Prestació de serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, o tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altre material necessari per a la prestació de serveis sanitaris.

 • Forces armades, forces i cossos de seguretat i empreses de seguretat privada. També les activitats indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

 • Personal sanitari, d’atenció a persones grans o a persones en situació de dependència, així com personal investigador en relació amb el covid-19.

 • Empreses de serveis de neteja i cuidadors de persones dependents, gent gran o nens.

 • Treballadors de mitjans de comunicació i de punts de venda de premsa. També els serveis d'impressió i distribució.

 • Treballadors dels transports que es mantinguin durant l'estat d'alarma i empreses que assegurin el manteniment dels transports.

 • Serveis financers, bancs, i d’assegurances per a la prestació de serveis indispensables.

 • Serveis de protecció i atenció a les víctimes de violència masclista.

 • Serveis essencials de justícia i treballadors relacionats amb l'activitat als jutjats com els advocats, intèrprets, procuradors, graduats socials o psicòlegs.

 • Empreses de telecomunicacions i audiovisuals, i de serveis informàtics essencials.

 • Empreses que presten serveis a institucions penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària.
 • Serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.

 • Empreses que presten serveis a les activitats d'hostaleria i restauració que
  presten serveis de lliurament a domicili.

 • Funcionaris de serveis que tinguin com a objectiu mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials.

 • Gestories administratives, graduats socials, assessories legals i notaries, només per a serveis essencials.

 • Serveis funeraris.

 • Serveis de neteja, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com serveis de tractament de residus perillosos.

 • Serveis d’importació de material sanitari.

 • Personal dels centres de refugiats i immigrants.

 • Serveis de potabilització i abastiment d’aigua.

 • Serveis meteorològics.

 • Serveis postals.

 • Qualsevol empresa que presti serveis en els sectors anteriors.

 • Empreses de distribució i lliurament de productes adquirits al comerç per internet, telefònic o correspondència.

 • Tots els serveis essencials recollits pel decret d’alarma: comerços d’alimentació, farmàcies, venda de tabac, gasolineres, restauració per a lliurament a domicili, transports, etc.
 

 

Darrera modificació el Dimarts, 31 Març 2020 15:52