31 Mar, 2020

Model de declaració responsable per justificar els trajectes entre el lloc de treball i el de residència Destacats

L’Ordre SND/307/2020, de 30 de març, que estableix els criteris interpretatius per a l'aplicació del RDL 10/2020 també ofereix un model de declaració responsable per facilitar els trajectes dels treballadors entre el lloc de residència i de treball
Aquesta declaració responsable es farà servir només per aquells treballadors que no s’hagin de sotmetre al permís retribuït recuperable, vigent des d’ahir, que limita l’obertura de les empreses a les que desenvolupen activitats denominades com a essencials.
 
Si formes part del col·lectiu d'autònoms has de tenir en compte que el RDL 10/2020 no resulta d'aplicació a les persones que treballen per compte propi, sempre i quan la seva activitat no hagi estat paralitzada per la declaració de l'estat d'alarma, segons el llistat d'activitat del RD 463/2020.
 
Document descarregable:Certificat de desplaçaments oficial BOE
Darrera modificació el Dimarts, 31 Març 2020 21:18