06 Abr, 2020

El Govern permet la geolocalització dels ciutadans a partir d'avui Destacats

En la seva lluita per aturar la progressió de la Covid-19, el Ministeri de Sanitat ha encarregat a la Secretaria d'Estat de Digitalització el desenvolupament d'una aplicació per a telèfons mòbils que faciliti l'eficiència operativa dels serveis sanitaris. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162 

L'aplicació ha de permetre a l'usuari una autoavaluació a partir dels seus símptomes, i li ha de proporcionar consells pràctics i recomanacions a seguir. Es vol facilitar l'accés a informació i serveis disponibles a través de la xarxa. Alhora se seguirà l'evolució del pacient.

Geolocalització dels mòbils dels usuaris

La nova aplicació que ha encarregat el ministeri espanyol permetrà geolocalitzar l'usuari al territori on es trobi durant l'estat d'alarma per "entendre els desplaçaments de la població" i veure les "capacitats sanitàries de cada província".

L'objectiu de la geolocalització és, segons especifica l'encàrrec, "només verificar que l'usuari és a la comunitat autònoma on diu que és".

També ha de donar informació al Ministeri de Sanitat de les comunitats autònomes, els centres hospitalaris públics i determinats centres privats.

Darrera modificació el Dilluns, 06 abril 2020 19:08