17 Abr, 2020

INNOVACIÓ- Convocatòria Programa NEOTEC 2020

El 16 d'abril es va publicar al BOE l'Extracte de la Resolució de 8 d'Abril de 2020 de la Presidència del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI), per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 del procediment de concessió d'ajudes destinades a nous projectes empresarials d'empreses innovadores (Programa NEOTEC) del Subprograma Estatal d'I+D+i Empresarial en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

Els beneficiaris seran les petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria que compleixin els següents requisits:

  • un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.
  • hauran de tenir els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis, si escau, dipositats al Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

L'objecte és el finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Es podrà finançar fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. Els projectes hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

El termini de presentació és des del 17 d'abril fins al 30 de juny de 2020, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

Les empreses que vulguin presentar una proposta, hauran de fer-ho a través de la Seu Electrònica del CDTI on es permetrà al sol·licitant tramitar la documentació per via telemàtica i consultar, una vegada presentada, la situació en la qual es troba el projecte.

Normativa relacionada:
Ordre CNU/1308/2018, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió per part del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E., d'ajudes públiques en el marc del Subprograma Estatal d'I+D+i Empresarial del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, destinades a empreses.

Darrera modificació el Divendres, 17 abril 2020 19:41