Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- Del 13 al 19 d'abril

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

 

19 d'abril

GENERALITAT DE CATALUNYA

GOVERN ESPANYOL

AUTÒNOMS- Recopilació de mesures COVID-19 aplicables a professionals autònoms

 

18 d'abril 

INTERNACIONAL

LABORAL

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 SALUT- Aprovada la campanya de salut pública Mascareta Salut

 

 17 d'abril

INNOVACIÓ- Convocatoria Programa NEOTEC 2020

SOC- Preguntes freqüents adreçades a les entitats col•laboradores sobre les polítiques d’ocupació davant la crisi sanitària per COVID-19

RECURSOS per empreses

Formació Professional- Publicació al BOE de la Resolución SEPE en matèria de FPO

 

16 d'abril

GOVERN ESPANYOL

EPIS: Llistat actualitzat d'empreses distribuïdores d'equips de protecció individual proporcionat per PIMEC

ECONOMIA-  Nota d'Economia sobre FMI: Perspectives de l'economia mundial. 

INTERNACIONAL

MEDI AMBIENT - Mesures del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) davant el brot de COVID-19 en matèria d'energia i subministraments de productes energètics.

FORMACIÓ PROFESSIONAL- Resolució de 15 d'abril de 2020, del Servicio Público de EMpleo Estatal (SEPE) pel qual s'estableix, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l'impacte del COVID-19 en matèria professional per l'ocupació en l'àmbit laboral.

 

15 d'abril

GOVERN ESPANYOL- Pagaments- Reial Decret llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Diputació de Barcelona- Economies locals

ACTUALITAT LABORAL- FOMENT FEPIME

 

 14 d'abril

ACTUALITZACIÓ Expedients de regulació d’ocupació (ERTO) al Berguedà a 13 d’abril de 2020 - Els ERTO afecten 2.564 persones treballadores al Berguedà

Agencia Española de Protección de Datos- FAQS sobre la normativa de Protecció de dades en l’àmbit de la salut i en el marc de la Covid 19 

Internacional- La Comissió Europea proposa ampliar encara més el Marc Temporal en matèria d'ajudes estatals a les mesures de recapitalització

 
Directoris d'empreses de sumbinistraments d'EPI's
 
Guies, mesures i orientacions preventives per a la represa d'activitat (clica aquí)

 

13 d'abril

Associació comarcal d'Empresaris del Berguedà i Cambra de Comerç de Barcelona- Protocol d’actuació laboral de protecció davant de la COVID-19

Agència Tributària de Catalunya- Llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris: autoliquidacions, pagaments, ajornaments, terminis, etc.

GOVERN DE LA GENERALITAT