29 Set, 2020

Es prorroguen els ERTO fins al 31 de gener del 2021

 El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei sobre mesures socials en defensa de l'ocupació que prorroga el mecanisme dels ERTO fins al 31 de gener de 2021.

Resumim els aspectes més rellevants de l’acord:

Les empreses, sigui quin sigui el sector d'activitat, que no puguin realitzar l'activitat a causa de noves restriccions o mesures adoptades a partir del 01/10/2020, podran acollir-se als beneficis dels ERTOS.

  • Expedients per causa de força major

Es prorrogaran, fins al 31 de gener de 2021, tots els ERTO de força major que es van tramitar amb motiu del Reial Decret 463/2020 pel qual es declarava l'estat d'alarma.

  • Expedients de causes objectives (ETOP)

La vigència del règim dels expedients ETOP vinculats directament a la Covid-19, segons el Reial Decret Llei, queda prorrogada fins al 31 de gener de 2021.

  • ERTO per impediment

Quan les empreses no puguin realitzar l'activitat per les mesures sanitàries establertes. Suposa una exoneració del 100% de l'aportació empresarial si tenen menys de 50 treballadors i 90% si la plantilla és igual o superior a 50 treballadors.

  • ERTO per limitacions

Les empreses que vegin limitada la seva activitat per decisions o mesures adoptades per les autoritats, podran sol·licitar aquest tipus d´expedient. Els ERTO de limitació d'activitat aniran acompanyats d'altres exoneracions de quotes entre octubre i gener: si l'empresa té menys de 50 treballadors, les exempcions serien del 100% a l'octubre, del 90% al novembre, del 85% al desembre i del 80% al gener. Si té més de 50 treballadors, assolirien el 90%, el 80%, el 75% i el 70%, respectivament

  • ERTO per sectors més afectats. Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat

S’habiliten expedients per les empreses “particularment impactades durant la pandèmia” i amb un “nivell de recuperació limitat durant l’estiu”. En concret, per les companyies amb menys del 65% dels “treballadors recuperats dels ERTO” i que a més formen part de sectors específics, que tenen més del 15% de persones regulades dels afiliats del sector. Aquestes empreses podran estalviar-se el 75% de les quotes a la Seguretat Social, o el 85% si tenen menys de 50 treballadors, durant quatre mesos.

També es podran incloure en aquesta categoria les empreses que puguin demostrar que el 50% de la seva facturació depèn d’aquests sectors que encara no s’han pogut recuperar

  • Prohibició d’acomiadar

Totes les empreses que s'acullin a les exoneracions de quota empresarial de seguretat social renovaran el seu el compromís de manteniment de l'ocupació per a 6 mesos més.

  • Prestació d'atur: comptadors a zero

En la mateixa línia, no es comença a ‘consumir’ la prestació per desocupació fins als 196 dies d’ERTO, cosa que implica que es manté l’anomenat “comptador a zero” fins al 2021 i que, si perd la feina tindrà dret a cobrar l’atur com si no hagués estat en un ERTO. A més, s’introdueix una prestació extraordinària per als fixos discontinus de les empreses de temporada.

  • Mesures de suport als treballadors autònoms

Les ajudes als treballadors per compte propi queden ampliades també fins al 31 de gener de 2021, concretament les prestacions per cessament compatible amb l'activitat i per a autònoms de temporada.

Darrera modificació el Dimecres, 30 Setembre 2020 11:52