Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 12 al 16 de juliol

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

12 de juliol

Informe del mercat de treball estatal 2021. Dades 2020

Perspectives de l'OCDE per a les pimes i l'emprenedoria 2021. Executive summary | OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021 | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

Estimacions mundials de l'OIT sobre els treballadors i les treballadores estrangeres.  Report: ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización

Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Disposición 11510 del BOE núm. 165 de 2021

Real Decreto 508/2021, de 10 de julio, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. Disposición 11511 del BOE núm. 165 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/2125/2021, de 5 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS). RESOLUCIÓ EMT/2125/2021, de 5 de juliol, per la qual s'obre la convoca (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya. RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels P (gencat.cat)

13 de juliol

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Medio ambiente

Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Disposición 11614 del BOE núm. 166 de 2021

MINISTERIO DE SANIDAD

Fronteras. Control sanitario

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. Disposición 11615 del BOE núm. 166 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/2151/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, de subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació en especialitats digitals d'alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – FPOAN). RESOLUCIÓ EMT/2151/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

14 de juliol

AGENDA TECH & DIGITAL del 13 de juliol al 31 d'agost 2021. Consulta l'agenda

L'ocupació del futur: connectada, versàtil i segura. El trabajador del futuro: conectado, versátil y seguro - Fundación COTEC para la Innovación

COVID-19 i turisme: avaluació de les conseqüències econòmiques. Covid-19 and tourism - an update (unctad.org)

Llei 10/2021, de 9 de juliol, sobre treballar a distància. Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.

15 de juliol

FOMENT

El Consell de Ministres aprova el PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat, amb una inversió de 4.295 milions d'euros. Circular_informativa_internacional_PERTE-VEC_-CAT.pdf (foment.com)

Nota d’economia. IPC juny 2021. Nota-dEconomia-IPC0621.CAT_.pdf (foment.com)

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística de conciliacions laborals Dades de juny de 2021. Estadística de conciliacions. Juny de 2021 (gencat.cat)

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la qual es modifica la R (gencat.cat)

CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE CATALUNYA

Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026

16 de juliol

Informe sectorial del comerç al detall.  is-minorista-2021-cast.pdf (caixabankresearch.com)

Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social

El temps de treball: Canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius. Informe el temps de treball i Presentació de l'informe

Departament d'Empresa i Treball

Certificat d'eficiència energètica. Informació d'interès: Reial Decret 390/2021, d’1 de juny , l’oficina de tràmits pàgina web de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Certificat digital. Per dubtes s'ha d'utilitzar aquest formulari.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2202/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2021. RESOLUCIÓ EMT/2202/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/2201/2021, de 13 de juliol, de nomenament de membres del Consell de Relacions Laborals RESOLUCIÓ EMT/2201/2021, de 13 de juliol, de nomenament de membres del (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Infografia Treball per ocupacions Treball per ocupacions. Juny 2021 (gencat.cat)