Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 19 al 23 de juliol

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

19 de juliol

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

Memòria Econòmica de Catalunya 2020. Especial impacte de la Covid-19 sobre l’economia, l’empresa i la societat.

Perspectives de l'ocupació 2021.  Executive summary | OECD Employment Outlook 2021 : Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

Observatori del Turisme a Barcelona, ciutat i regió

Perfil del turista a la Destinació de Barcelona. Juny 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2215/2021, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció. RESOLUCIÓ EMT/2215/2021, de 13 de juliol, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/2217/2021, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries. RESOLUCIÓ ACC/2217/2021, de 14 de juliol, per la qual es fa pública la (gencat.cat)

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de plans d'implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Ajudes TICCámaras 2021. ANUNCI sobre convocatòria pública d'ajuts per al desenvolupament de pl (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concess (gencat.cat)

20 de juliol

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA

ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'in (gencat.cat)

 

Publicat al DOGC de 20 de juliol de 2021 l' ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. 

21 de juliol

L'impacte desigual de la crisi sanitària sobre les economies de l'àrea de l'euro el 2020. El impacto desigual de la crisis sanitaria sobre las economías del área del euro en 2020. Documentos Ocasionales N.º 2115. (bde.es)

22 de juliol

"Entendre el moment.  Aprofitar la recuperació. Evitar l’eufòria. Prioritats davant una nova legislatura a Catalunya”, elaborat per l’Institut d’Estudis Estratègics . Consulta l'informe

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/2271/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) RESOLUCIÓ EMT/2271/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocat (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’aju (gencat.cat)

El treball i la calor: més prevenció a l’estiu. treball_calor_cat.pdf (gencat.cat)

El treball en ambients calorosos ambients_calorosos.pdf (gencat.cat)

23 de juliol

Estimacions inicials de les desigualtats d'ingressos durant la pandèmia de 2020.  Early estimates of income inequalities during the 2020 pandemic - Statistics Explained (europa.eu)

Pràctiques, ocupabilitat i cerca d'una experiència laboral digna. Consulta l'informe

Informació d'interès sobre Next Generation EU. Consulta la presentació.

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2331/2021, de 20 de juliol, per la qual es prorroguen le (gencat.cat)

Departament d’Empresa i Treball

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2019 Gestio-de-la-prevencio-de-riscos-laborals-a-les-empreses-de-Catalunya-2019.pdf (gencat.cat)