Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 26 al 30 de juliol

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

26 de juliol

FEPIME

Flaix Europa Butlleti_Europa_juliol_2021-1.pdf (foment.com)

Quaderns d'informació econòmica juliol 2021: riscos i oportunitats en la recuperació.  CIE-283-digital.pdf (funcas.es)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases r (gencat.cat)

ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. ORDRE EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases r (gencat.cat)

27 de juliol

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Ayudas

Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II). Disposición 12591 del BOE núm. 178 de 2021 

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. RESOLUCIÓ EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí del perfil de l’atur. Situació a 30 de juny de 2021. Butlleti perfil atur. Juny 2021 (gencat.cat)

Infografia. Infografia perfil atur. Juny 2021 (gencat.cat)

28 de juliol

El sector de les TIC a Catalunya. Juny del 2021 Consulta la presentació

Tecnologies Estratègiques: Riscos per la futur de la UE. Juny del 2021. Consulta la presentació.

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Estadística de vagues i tancaments patronals. Estadística de Vagues. Abril de 2021 (gencat.cat)

29 de juliol

Inversió estrangera a Catalunya l’any 2020. Presentació del PowerPoint (gencat.cat)

Capacitats i tecnologies vinculades a la indústria 4.0 a Catalunya. Abril del 2021. Presentació del PowerPoint (gencat.cat)

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ACORD GOV/115/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova iniciar el procés d'elaboració d'un nou Pacte nacional per a la indústria ACORD GOV/115/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova iniciar el proc (gencat.cat)

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda. RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concess (gencat.cat)

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració tecnològica per a empreses de comerç a Catalunya. RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concess (gencat.cat)

29 de juliol

Els recursos del FMI per fer front a la crisis de la COVID-19. Los recursos del FMI frente a la crisis del COVID-19. Artículos Analíticos. Boletín Económico 3/2021. (bde.es)

L'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en el mercat immobiliari comercial espanyol. El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado inmobiliario comercial español. Artículos Analíticos. Boletín Económico 3/2021. (bde.es)

La recuperació del consum al 2021: una anàlisis a partir de les expectatives dels consumidors.  La recuperación del consumo en 2021: un análisis a partir de las expectativas de los consumidores. Artículos Analíticos. Boletín Económico 3/2021. (bde.es)

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2498/2021, de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i (gencat.cat) 

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota EPA 2n trimestre 2021 Nota EPA. 2n trimestre 2021 (gencat.cat)

Infografia Infografia EPA. 2n trimestre 2021 (gencat.cat)

Estadística d'accidents de treball. Dades de juny de 2021. Estadística d'accidents de treball. Juny de 2021 (gencat.cat)