Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 2 al 6 d'agost

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

 2 d'agost

 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2500/2021, de 29 de juliol, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, i es nomenen els membres del jurat per a la seva concessió. RESOLUCIÓ EMT/2500/2021, de 29 de juliol, per la qual es convoquen per (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/2509/2021, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. RESOLUCIÓ EMT/2509/2021, de 29 de juliol, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat) 

Observatori del Treball i Model Productiu

Estadística d'ofertes de llocs de treball Dades de juny de 2021. Estadística d’ofertes de llocs de treball. Juny de 2021 (gencat.cat)

 3 d'agost

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota sobre els resultats de l’EPA a nivell sectorial 2n trimestre 2021 Nota EPA sectorial. 2n trimestre 2021 (gencat.cat)

El mercat de treball del sector turístic. El mercat de treball del sector turístic. Juny 2021 (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota d’atur registrat. Juliol 2021. Nota Atur Registrat. Juliol 2021 (gencat.cat)

Nota de contractació laboral. Juliol 2021. Nota contractació laboral. Juliol 2021 (gencat.cat)

Fluxos d’atur registrat. Juliol 2021. Fluxos de l'atur registrat. Juliol de 2021 (gencat.cat)

Atur per comarques i municipis. Juliol 2021. Atur per comarques i municipis. Juliol de 2021 (gencat.cat)

 4 d'agost

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el Programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda. RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de sub (gencat.cat)

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració tecnològica per a empreses de comerç de Catalunya. RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de su (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota d’afiliació a la Seguretat Social. Juliol 2021. Nota Afiliació. Juliol 2021 (gencat.cat)

Afiliació a la Seguretat Social per comunitats autònomes. Juliol 2021. Taula Afiliació. Juliol 2021 (gencat.cat)

Estadística de contractació laboral. Dades de juliol de 2021. Estadística de contractació laboral. Juliol de 2021 (gencat.cat)

 5 d'agost

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/167/2021, de 2 d'agost, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a la Xarxa d'ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes transversals de suport a l'economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i cooperativa. ORDRE EMT/167/2021, de 2 d'agost, per la qual s'aproven les bases que (gencat.cat)