18 Mar, 2020

Mesures en matèria empresarial i laboral del Govern espanyol davant el coronavirus Destacats

LES MESURES EN MATÈRIA EMPRESARIAL I LABORAL DEL GOVERN ESPANYOL DAVANT EL CORONAVIRUS

Mobilització de 200.000 milions d’euros 

  • Injecció per al teixit empresarial de liquiditat perquè es puguin mantenir solvents amb la creació d’una línia  d’avals de fins a 100 mil milions d’euros i de 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores.
  • Canvis en la normativa per impedir que empreses estrangeres puguin adquirir empreses espanyoles en sectors estratègics aprofitant la caiguda del valor de les seves accions al mercat.
  • En el cas dels ERTO, les empreses no hauran de pagar la part de cotització a la Seguretat Social dels treballadors, la de les contingències comunes, que habitualment han d'assumir per als empleats afectats per l'expedient temporal. En empreses de menys de 50 treballadors a data del 29/02/20, estaran exonerades de pagar les quotes. En empreses de més de 50 treballadors, l'exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial. 
  • Garantia de prestació d’atur en cas d’ERTO causat per la crisi del coronavirus. Tots els treballadors afectats per aquests procediments tindran dret a cobrar l’atur encara que no compleixin amb el període de cotització mínim exigit per fer-ho. A més, no es consideraran consumits els dies d’atur que duri la percepció d’aquesta prestació i es mantindrà fins a la finalització del període de suspensió o reducció.
  • Pròrroga automàtica de les prestacions d’atur. Ningú perdrà els seus drets per no poder acudir a les oficines d’ocupació.
  • Prestació extraordinària de cessament d’activitat pels autònoms que hagin hagut de suspendre l’activitat per l’estat d’alarma de forma directa, o que acreditin reducció de la facturació en almenys, un 75% en relació l'efectuada en el semestre anterior. La quantia serà del 70% de la Base reguladora i la duració d’un mes ampliant-se fins l'últim dia del mes en què finalitzi l’estat de l’alarma. 
  • Facilitar el teletreball a través d’una dotació «important» a les empreses per a la compra d’ordinadors.
  • Acceleració del suport a programes de digitalització per facilitar el teletreball. 
  • Dret a l’atenció familiar per a tots els treballadors sense que puguin ser sancionats o acomiadats. Es permet als treballadors adaptar o reduir la seva jornada laboral per a l’atenció de persones al seu càrrec, sent possible una reducció del 100% de la jornada.

Descarrega't el document

Darrera modificació el Dimecres, 18 Març 2020 20:37