18 Mar, 2020

Mesures adadoptades pel Govern de la Generalitat per mitigar els efectes de la pandèmia Destacats

El Govern ha aprovat un segon decret de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del COVID-19 sobre l’economia, l’activitat productiva i l’ocupació:

  • La Generalitat donarà 7,5M€ per ajudar a les persones autònomes que vegin minvats els seus ingressos per la crisi per compensar les pèrdues. S’estima que aquests ajuts arribaran a uns 4.500 autònoms fins a 2.000 euros per autònom. Caldrà acreditar una reducció important de la facturació a causa de l’epidèmia o de les mesures que s’han pres per aturar-la. Per accedir a l’ajut, caldrà estar donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya, i caldrà acreditar pèrdues econòmiques durant el mes de març del 2020 en comparació amb el mateix mes de març del 2019. En el cas dels autònoms menys d’un any d’alta, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta. Més informació.
  • Pagament dels salaris i les pòlisses d’assegurances dels treballadors d’empreses contractades per la Generalitat, que assumirà aquestes despeses de les empreses afectades per l’ordre de tancament d’equipaments que tenen contractes amb la Generalitat. La mesura inclou contractes de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància i contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu sector públic. Les empreses afectades no podran fer cap ERTO als treballadors que treballin en serveis per a la Generalitat, ja que se’ls garanteix el sou.
  • Moratòria en els terminis d’autoliquidació pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat. La mesura s’aplicarà fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol. Entre els tributs propis, hi ha l’impost sobre els habitatges buits, sobre grans establiments comercials, el turístic i sobre les begudes ensucrades envasades, mentre que entre els cedits hi ha l’impost sobre successions i donacions, sobre el patrimoni i transmissions patrimonials actes jurídics i documentats.