18 Mar, 2020

Normes publicades al BOE referent a l'àmbit tributari Destacats

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Es  pot demanar ajornament de les declaracions tributàries (incloent les de retencions d’IRPF) a presentar fins el 30/5/2020 per un període de 6 mesos (pels 3 primers mesos no es cobraran interessos) sempre que l’import de l’ajornament sigui inferior a 30.000 € i que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions l’any 2019 <= 6.010.121,04 €.

SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI

Els terminis de pagaments de deutes tributaris, els  venciments d’ajornaments i fraccionaments, els terminis per atendre requeriments i per formular al·legacions, s’amplien fins el 30/4/2020.

Si s’inicien procediments nous el termini s’amplia fins el 20/5/2020.

Darrera modificació el Dimecres, 18 Març 2020 17:49