02 Abr, 2020

FINANÇAMENT | Preguntes freqüents en l'àmbit del finançament en relació als efectes del Covid-19 Destacats

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per la caiguda de l'activitat econòmica arran de la pandèmia de la Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques sobre finançament: 

 

1) La Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, ha establert una línia d’avals però a qui va adreçada?

A empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació d’emergència de la Covid-19 i que no estiguin fent reduccions de plantilla.

 

2) Quin és l’import que puc sol·licitar en la línia de finançament ICF-Avalis Liquiditat?

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma de la Covid-19, pels diferents conceptes que li afectin (caiguda de comandes, impagaments...).

L'import estarà entre 50.000 € i 1.000.000 € i pel que fa a la cobertura, Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels préstecs de les entitats financeres.  

 

3) On podem adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. Recomanem iniciar la tramitació de necessitats a les entitats financeres habituals.

 

4) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Els condicionants bàsics del préstec són: 

  • Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.

  • Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d'alarma de la Covid 19 (caiguda comandes, impagaments,...).

  • Que el nou finançament financer ICF–Avalis Liquiditat comporti un increment net de la CIRBE.

 

5) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) ?

Sí, ja que l’objectiu de l’expedient temporal és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball i no la seva extinció.

 

6) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi el menys afectada possible.

 

7) Puc aplicar el suport financer a cancel·lar altres línies de finançament?

No. La línia de finançament ICF–Avalis Liquiditat va orientada a dotar de nova liquiditat que permeti compensar els efectes econòmics negatius de la Covid-19.

 

8) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Si, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents.

 

9) Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec, tenim costos de cancel·lació de l’aval?

Per aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.

 

10) Quines opcions de finançament tenen els autònoms i les microempreses?

Les microempreses i els autònoms poden recórrer a la línia d’avals habitual que la Generalitat de Catalunya ofereix a través de l’ICF i Avalis.  

11) Com ajuda el Govern espanyol a reforçar la liquiditat de les empreses?

El passat 17 de març, el Govern espanyol, a través del Ministeri d'Assumptes Econòmics, va anunciar una línia d'avals de 100.000 €  destinada a reforçar la liquiditat de les empreses que s’hagin vist perjudicades per la pandèmia de la Covid-19.

El 24 de març, el Consell de Ministres va aprovar les condicions per posar en marxa el primer tram d'aquesta línia d’avals per a empreses i pel col·lectiu d’autònoms.

Aquest primer tram ja està disponble i està dotat amb un import de 20.000 milions d’euros, dels 100.000 milions destinats a aquesta mesura de suport empresarial, que tindrà caràcter retroactiu. 

 

12) Com funciona aquesta línia d'avals del Govern espanyol?

L’Institut de Crèdit Oficial i les entitats financeres han firmat el conveni amb les bases reguladores de la línia, que cobrirà préstecs concedits des del 18 de març i fins al 30 de setembre, sempre que tinguin a veure amb una reducció de l’activitat per la pandèmia de la Covid-19.

A partir del 6 d'abril està actiu un primer tram amb un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reserva per als autònoms i les pimes. Un cop s’hagi utilitzat aquest primer tram de la línia d’avals, el govern espanyol habilitarà un nou tram.

 

13) Quin import puc sol·licitar mitjançant aquesta línia d'avals del Govern espanyol? 

L'import  màxim de 1,5 Mio € en diverses operacions per empresa/autònom s’aplicaran les disposicions de la UE de mínims i per sobre s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

  • S’avalaran les operacions fins a 50 Mio € que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de riscos, sense perjudici de comprovació posterior de les condicions d’elegibilitat.

  • S’avalaran les operacions de més de 50 Mio € a partir que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de les condicions d’elegibilitat de manera complementaria a l’anàlisi de l’entitat financera.

 

 

 

PIMEC 

 

Darrera modificació el Dilluns, 06 abril 2020 18:21