21 Mar, 2020

Quines empreses poden presentar un ERTO per força major? Destacats

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ho explica en una nota al seu espai d’informació i detalla que poden presentar un ERTO per força major les empreses que:

 1. Tant abans com després de la declaració de l’estat d’alarma no els resulti possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per l’administració pública.
 2. Estiguin afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o l’aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).
 3. Es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que els impedeixi greument continuar amb la seva activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència del Covid-19.

Amb a questes condicions, quedarien incloses directament les activitats següents:

 1. Museus
 2. Arxius
 3. Biblioteques
 4. Monuments
 5. Espectacles públics
 6. Esbarjo i diversió
 7. Cafè i espectacle
 8. Circs
 9. Locals d’exhibicions
 10. Sales de festa
 11. Restaurants i espectacles
 12. Altres locals o instal·lacions assimilables als mencionats.
 13. Culturals i artístics: auditoris, cinemes, places i instal·lacions taurines.
 14. Pavellons de congressos, sales de concerts, sales de conferències.
 15. Esportius: camps, pistes, circuits, gimnasos...
 16. Espais oberts i vies públiques: recorreguts de curses, exhibicions nàutiques...
 17. Activitats relatives al ball: discoteques, sales de ball...
 18. Activitat recreatives
 19. Jocs i apostes: casinos, sales de joc, bingos...
 20. Culturals i d’oci: parcs d’atraccions, fires, parcs aquàtics...
 21. Recintes oberts i vies públiques: desfilades, revetlles, festes populars...
 22. D’oci i diversió: bars especials, bars musicals, bars de copes....
 23. Hostaleria i restauració: tavernes, bodegues, bars...
 24. Escoles, universitats, centres de formació...
 25. Qualsevol altra activitat que hagi quedat suspesa, cancel·lada o restringida pel decret llei pel qual s’ha decretat l’estat d’alarma.