04 Mar, 2020

Nòmines i Seguretat Social II Destacats

Informació del curs 

 • Lloc de realització: ACEB, Pl. Tarascón, 8 Berga
 • Durada: 30 hores
 • Inici del curs: 22 d'abril de 2020
 • Finalització del curs: 22 de maig de 2020

 Dates:

- Dies del curs: dilluns, dimecres i un divendres (22 de maig)

 Horari:

- Horari: de 18:00 h a 21:00 h.

Consulta el calendari

El curs de Nòmines i seguretat social nivell avançat de 30 hores t'ajudarà a ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes rellevants.

Objectius generals:

 • Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes - rellevants.
 • Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
 • Dominar la confecció de tramitar nòmines. 

Objectius específics:

 • Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats
 • Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació
 • Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització
 • Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nòmines i seguretat social i la seva documentació associada

Continguts:

1. Gestió laboral
1.1. La gestió laboral que es?
1.2. Parts essencials de la gestió laboral
2. Règim general de la seguretat social
2.1. Què és el règim general de la seguretat social?
2.2. Característiques del Regim general de la seguretat social
2.3. Exclusions del regim general
3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
3.1. Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir
3.2. La mútues patronals, característiques i funcions
3.3. Els compliment de les empreses els llibres
4. El règim especial dels treballadors autònoms
4.1. Què és el regim general d'autònom
4.2. Cotitzacions al regim d'autònoms
4.3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions
5. Llibres obligatoris
5.1. El compliment de la norma en quant els llibres
6. El calendari laboral
6.1. Què és el calendari laboral
6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral
7. La contractació de treballadors
7.1. Tipus de contractes
7.2. Contractes de durada indefinida
7.3. Contractes de temps determinat
7.4. Contractes formatius
7.5. Contractes a temps parcial
7.6. Altres modalitats contractuals
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
8.1. Mecanisme d'altes, gestió i documentació per el alta
8.2. Les baixes i els seus motius
9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
9.1. Suspensió característiques i efectes
9.2. Causes i tipus de suspensió
9.3. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris
9.4. Classificació
9.5. Tipus i efectes
9.6. Liquidació i quitança
10. L'expedient del treballador
10.1. Què és el expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social
10.2. Informació i documentació que ha de contenir un expedient
11. Contractes bonificats
11.1. Tipologia de contractes bonificats
11.2. Les bonificacions
12. Tramitació
12.1 Organismes per la tramitació del conceptes salarials.
12.2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes
13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
13.1. El salari base, definició i característiques
13.2. Els pluses, tipologia
13.3. Els complements definició i classificació
13.4. Les hores extres
14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització...
14.1. Elements bàsic de la cotització
14.2. Que es la base de cotització i com es calcula
14.3. Tipologia de cotitzacions
15. Liquidacions
15.1. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris
15.2. Classificació
15.3. Tipus i efectes
15.4. Liquidació i quitança
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
16.1. Exemples de programes de gestió de nòmines i seguretat socials

 

Tipus:

Formació totalment subvencionada: 

Resultat d'imatges de jaume viladoms LOGO

 + Informació

 Inscripcions presencials a l'ACEB, plaça Tarascón, 8 de Berga. Tel. 93 822 14 04 o Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Per la inscripció necessitarem la següent documentació:

 • Original de l´Annex 1 complimentat i firmat (document adjunt)
 • Original de l´Annex 2 complimentat i firmat (document adjunt)

I la següent documentació complementària:

 • Actiu
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l´empresa i CIF de l'empresa
 • Autònom (freelance)
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l´últim rebut d´autònoms
 • Aturat
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDE actualitzat (document d´inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Fotocòpia d´algun document on aparegui el Núm. d´afiliació a la Seguretat Social

Cursos adreçats prioritàriament a treballadors en actiu. Les persones en situació d´atur es podran apuntar en llista d'espera i cobriran les places disponibles. Les places s'atorgoran per rigorós ordre d'inscripció.

Darrera modificació el Dimecres, 04 Març 2020 11:03