Impost sobre el valor afegit (IVA)

Curs

 • Durada: 20 hores
 • Inici del curs: 25 octubre
 • Fi del curs: 17 de novembre
 • Horari: de 17:30h a 20:30 hores excepte el 17/11 que l’horari serà de 17:30h a 19:30h. Consulta el calendari.
 • Modalitat: Presencial
 • Docent: Mònica Rosiñol Ponsà

Descarrega't el contingut

OBJECTIUS GENERALS


- Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit iva i el seu àmbit d'aplicació.
- Saber diferenciar els diversos fets imposables de l'impost sobre el valor afegit i distingir especialment les operacions que constitueixen lliuraments de béns de les que es consideren prestacions de serveis.

OBJECTIUS ESPECÍFICS


- Delimitar quin és el lloc de realització del fet imposable i quin és la meritació de l'impost sobre el valor afegit en les diferents operacions que grava.
- Comprendre el mecanisme d'aplicació de l'impost sobre el valor afegit, especialment quant als instituts de la repercussió i la deducció del tribut.
- Assimilar quines són les obligacions i els deures formals relatius a l'impost sobre el valor afegit, especialment en relació amb la facturació.


CONTINGUTS


1. Naturalesa de l'impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació


2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d'exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions
3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu


4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions


5. Importacions de béns


6. Repercussió de l'impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable


7. Deduccions
7.1. Règim general

8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials


9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals
10. Comptabilitat de l'IVA.

 

+ Informació

 Inscripcions presencials a l'ACEB, plaça Tarascón, 8 de Berga. per Tel. al 93 822 14 04 o a per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Per la inscripció necessitarem la següent documentació:

 • Original de l'Annex 1 complimentat i firmat 
 • Drets d'imatge

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’arribada de l’Annex 1 original.  No es matricularà cap alumne fins a no disposar d’aquest document original degudament emplenat i signat pel participant

Annex 1

Inscripció

I la següent documentació complementària:

 • Actiu
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de la última nòmina sencera on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l´empresa i CIF de l'empresa
 • Autònom (freelance)
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
 • Aturat
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social

Formació 100% subvencionada

 

Educació emocional a l’aula