El WebinarACEB ofereix eines i consells per desinfectar les cases de turisme rural de forma adequada Destacats

El sector turístic és un dels principals afectats per la crisi de la COVID-19. No obstant això, els allotjaments rurals, per les seves característiques, seran una de les primeres activitats a poder tornar a operar al tractar-se d’un lloc no massificat, sovint aïllat, i amb una capacitat màxima determinada. En aquest sentit, és important saber com netejar i, sobretot, com desinfectar les cases de turisme rural per poder donar les màximes garanties als clients. Tenir clars els protocols i les pautes a seguir és essencial però les normatives que existeixen no són fàcils de localitzar o d’interpretar.

 Per clarificar i donar resposta a tots els dubtes i aportar recomanacions i consells, des de l’Associació comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), amb la col·laboració de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, es va organitzar el passat dijous 7 de maig un webinar dirigit als propietaris i/o gerents de cases de turisme rural. Més de cent persones van assistir a la sessió online impartida per Guillem Bres, responsable tècnic de l’empresa especialitzada en plagues, sanitat ambiental i desinfeccions VeterBerga.  

 El principal objectiu de la sessió era que els participants es poguessin elaborar el seu propi protocol de desinfecció. Per començar, Bres va deixar clar que “el tractament de desinfecció us el podeu fer vosaltres mateixos, no es necessita el servei d’una empresa externa per fer-ho correctament”, no hi ha cap limitació.

Seguidament va explicar que la desinfecció és un procés químic o físic per eliminar els organismes patògens d’una superfície. “El tractament químic es pot fer amb clor, lleixiu, alcohol o diferents formulats, i el físic es realitza aplicant calor com fem amb la roba, rentant-la a una temperatura superior a 55 graus entre 60 i 90 minuts per eliminar el coronavirus”, va detallar.

Pel que fa a les normatives, d’entrada, “ni per cases de turisme rural ni per hotels o apartaments hi ha un protocol establert. El que més s’hi assembla és el protocol de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana que ens indica que, en primer lloc, s’ha de netejar l’establiment de la manera habitual per després procedir a la desinfecció”. Tal com va assenyalar el ponent, “els productes desinfectants que s’utilitzin han d’estar inscrits al Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat. Si no està inscrit, legalment no és útil pel COVID-19”. La normativa també ens indica que el lleixiu, ”malgrat que no aparegui, es pot utilitzar”.

Sobre la contractació d’empreses externes, Guillem Bres va exposar que “s’està detectant cert intrusisme de les empreses que realitzen serveis a tercers. Aquestes empreses han d’estar registrades al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP) com a Serveis biocides a tercers”. En aquest moment també es va fer referència a l’ozó que “no ha estat testat per a la desinfecció de superfícies”, afirmava.

Referent als mètodes de desinfecció, segons el tècnic, “el que més utilitzareu serà el mètode diluït amb aigua aplicat directament amb un drap”. Pel que fa als formats de desinfectants, es recomana l’emulsionable, que s’ha de barrejar amb aigua, els que es poden utilitzar directament, els esprais de descàrrega total i els fumígens.

Un altre dels dubtes dels assistents va ser la utilització del lleixiu. “Es pot utilitzar polvoritzat o amb una galleda i un fregall respectant els temps i les proporcions i sempre barrejat amb aigua freda”. En aquest cas, “és molt important fer ser equips de protecció individual, guants llargs i ulleres”.  

Per acabar el webinar, es va destacar la importància d’elaborar un protocol de desinfecció on s’hi ha d’incloure la finalitat que es busca amb la desinfecció, la freqüència, les zones sensibles o de risc, mesures prèvies, productes i tècniques d’aplicació, EPI’s, mesures posteriors i documentar tot el que hem fet. En aquest sentit, Bres va recomanar elaborar una taula que inclogui un inventari de tots els mobles i elements que tenim dins de casa i indicar amb quin producte i mètode ho netejarem.

Propers webinarsACEB

En les properes setmanes l’ACEB seguirà organitzant noves sessions online de temàtiques diverses per donar informació, eines i també resoldre dubtes a les empreses.

 

Més documentació: