11 Abr, 2013

Green jobs: llocs de treball verds

S’estima que hi ha 320.000 persones de l'estat espanyol que treballen en el sector de l'economia verda, la majoria d’elles en l'agricultura i ramaderia ecològica

Escrit per Marc Fernández, ambientòleg

La creixent demanda per part de la societat d’una activitat econòmica més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, ha fet que cada cop prengui més importància el què en algun altre article ja he parlat: l’Economia Verda

L’entenem com aquella que engloba el conjunt d’activitats i processos econòmics que estan lligats en el sector ambiental, i que tenen com objectiu controlar, minimitzar, corregir i prevenir els possibles efectes adversos de l’activitat econòmica sobre el medi ambient, i de fer un ús més eficient dels recursos naturals.

Existeixen moltes feines tant a nivell català com a tot Europa relacionades amb aquesta aproximació a la dimensió econòmica del sector ambiental.

"En 10 anys el sector ambiental duplicarà el volum actual en mercats com eficiència energètica, transport sostenible i gestió de residus

Si ho valorem amb el número d’empreses que formen part d’aquest sector, trobem que per l’any 2011 s’estimava un volum aproximat de 59.200, que es dediquen principalment a 4 sectors econòmics. El 41,4% es dediquen a activitats relacionades amb l’agricultura i ramaderia ecològica; un 23,8% a serveis de consultoria, auditoria i assessorament tècnic a empreses i institucions públiques; un 14,6% a les energies renovables, i un  14,5% a la recollida, tractament i valorització de residus. El 5,7% restant el formen activitats com educació i formació ambiental, tractaments d’aigües, gestió d’àrees forestals, etc.

A partir d’aquestes dades, s’estima en 320.000 persones les que actualment a Espanya treballen en aquets sectors, la majoria d’elles en la recollida i tractament de residus, la consultoria ambiental, administracions públiques i agricultura i ramaderia ecològica.

Els estudis realitzats durant l’any 2011 per diversos organismes entre ells la Oficina Internacional del Treball, indiquen que en 10 anys el sector ambiental augmentarà fins a duplicar el volum actual, sobretot en mercats com l’eficiència energètica, transport sostenible i gestió de residus.

Per tant, deixeu-me ser optimista en les possibilitats en què l’economia verda pot contribuir a sortir de la crisi actual i en la generació de llocs de treball.

Darrera modificació el Dijous, 11 abril 2013 20:43