20 Abr, 2015

Les propostes d'urbanisme i contrucció de la TCB

La Taula de la Construcció del Berguedà ha fet arribar als partits polítics de Berga un document amb un seguit de propostes per a la millora del sector urbanística de la ciutat

La Taula de la Construcció del Berguedà [TCB] ha fet arribar als partits polítics de Berga un document amb un seguit de propostes per a la millora del sector urbanística de la ciutat

Aquestes propostes han estat consensuades pels professionals que formen la [TCB], un organisme nascut de la necessitat de donar una veu professional, no polititzada i única de tots els professionals del sector:

-Col•legi d’Arquitectes de Catalunya
-Col•legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
-Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
-Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials
-Gremi d’Electricitat Fontaneria i Afins
-Promotors i Constructors del Berguedà
-Associació comarcal empresaris del Berguedà (ACEB)

Esperem que les propostes que contempla aquest treball siguin adoptades pels partits polítics que es presenten a les eleccions municipals a Berga, formant part del seu full de ruta.

A continuació podeu consultar el document:

Propostes de la [TCB] per la ciutat de Berga

Lideratge i visió de capital fora de la comarca

o Promoció de l’activitat del sector de la construcció a Berga i amb capacitat de traslladar-ho a la resta de municipis de comarca
o Consens de Projecte Urbanístic de ciutat pels diferents partits polítics, a fi d’unificar la imatge que es vol donar de la Ciutat de Berga cap a fora
o Accessibilitat a la ciutat tal i com es mereix una capital de comarca. Els problemes del tall i separació amb els conus en certs moments, així com la perillositat de l’accés, fa que sigui prioritària una reordenació d’aquest tram viari, que comporta endreçar i ampliar la C-16 amb rotondes d’accés a Berga a diferent alçada

Urbanístics i Projectes pendents

o Realització de la central d’autobusos per la capital de comarca
o Programa de dinamització del Casc Antic amb la seva partida pressupostaria corresponent a fi d’ordenar i dinamitzar-lo
o Canvi d’us del Mercat Municipal a fi de que esdevingui útil per la ciutadania
o Habilitació d’un pàrquing situat a Berga centre, especialment per als visitants
o Treure utilitat al edifici del CAT i donar-li serveis
o Facilitar per l’edifici de St. Francesc un ús adient
o Facilitar per l’edifici dels antics jutjats (carrer Gran Via) un ús adient
o Donar utilitat al espais municipals que resten infrautilitzats o en desús, com ara l’edifici de les cotxeres antigues de la Caserna
o Projecte a llarg termini per la Rasa dels Molins
o Acabar les dues urbanitzacions de Berga: Torrent de Santa Eulalia i Els Pedregals
o Prolongar la connexió del carrer Gósol i el carrer Pare Coll

Ordenament i Via Publica

o Actualitzar el POUM amb noves alçades reguladores a fi de ser coherent amb els nous paràmetres constructius
o Regulació de condicionaments urbans (antenes, calderes ...)
o ITE informació i transparència de quin estat es troba i quants s’han fet. Ser més proactiu en el seguiment d’aquestes
o Actuació decidida vers l’ordenació dels solars i grues, arribant fins on calgui
o Partida pressupostaria fixa anual per el manteniment de la via pública de la ciutat

Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Berga:

o Un cap de coordinador dels serveis tècnics (una nova persona amb càrrec, autoritat i responsabilitat) a fi de :
• coordinat els SSTT de l’ajuntament, la Brigada, i Berga Progrés
• supervisar, millorar i controlar els serveis externalitzats
• coordinar els serveis de compres
• Supervisar l’eficàcia i eficiència dels tècnics dels SSTT
o Redacció d’una carta de Serveis amb uns serveis creïbles i realitzables en la seva totalitat
o Externalitzar els serveis que col•lapsen la brigada impossibilitant les seves actuacions de manteniment general que fa que el servei repara no es realitzi amb rapidesa i eficiència, com ara: el muntatge i desmuntatge de les fires
o Agilització dels tràmits dels Serveis tècnics Municipals amb eficiència i coordinació amb altres serveis, com ara: sol•licituds de certificats, permisos d’obra i ocupabilitat

 

Darrera modificació el Dimarts, 21 abril 2015 16:43