10 Mar, 2016

Ajuts a les empreses del sector industrial

El Ministeri d'Indústria ha aprovat la convocatòria d'ajuts en forma de préstec per aquest 2016 destinat a l'àmbit industrial

Es tracta de préstecs per la inversió industrial, del programa de Reindustrialització i competitivitat industrial 2016 del Ministeri d’Indústria, Energia i turisme amb un interés que pot anar d'un 1,7 % a un 4,09 %

Poden optar-hi les empreses que facin alguna de les actuacions següents:

  • Creació de nous establiments industrials per inici de nova activitat productiva
  • Canvi d’emplaçament d’una activitat existent a qualsevol punt del territori estatal
  • Ampliació de la capacitat de producció amb la implantació de noves línies de producció
  • Inversions i/o modificacions de línies de producció existents

Hi ha una dotació de 546 M d’euros pel sector empresarial privat. El plaç d'amortització del préstec serà de 10 anys i amb una carència de 3 anys. El tipus d'interès anirà en funció de la puntuació obtinguda en el barem i serà des d'un 1,7 % fins a un màxim de 4,09 %.

El termini de sol·licitut comença el 18 d'abril i finalitza l'1 de juny de 2016

El formulari de sol·licitut es pot trobar al web: https://sede.minetur.gob.es

Per a més informació o altres consultes poseu-vos en contacte amb nosaltres al 93.822.14.04

Darrera modificació el Divendres, 11 Març 2016 19:06