25 Ago, 2016

L'Ajuntament de Berga i el deute a proveïdors

L'ACEB demana al consistori quin és el seu pla de pagaments a proveïdors

Davant de les queixes d’algunes empreses associades respecte a l’endarreriment en el pagament de diferents factures per part de l’Ajuntament de Berga, des de l’ACEB hem tingut diverses reunions amb el Regidor delegat de Política pressupostària, Sr. Francesc Ribera.

A finals de maig vam presentar una instància demanant quina previsió hi havia, per part de l’Ajuntament de Berga, de pagar els deutes endarrerits i quin criteri seguia per pagar les factures de l’any actual i no les de la legislatura anterior. 

Durant el mes de juliol l'ACEB ha rebut la resposta de l'Ajuntament de Berga. El regidor de Política pressupostària Sr. Francesc Ribera argumenta que la llei els obliga a "pagar per ordre d'antiguitat i alhora a pagar a 30 dies". Assegura que "és del tot impossible complir els dos preceptes".

També comenta que l'equip de govern va decidir adaptar la despesa mensual a la capacitat real de tresoreria, fent que es reduís el dèficit estructural. Argumenta que "intenten generar estalvi per destinar aquests diners a pagar el deute amb els proïdors al llarg del 2017".

Des de l'ACEB percebem com a preocupant aquest fet donat que hi ha diverses empreses que tenen pagaments pendents des de l'anterior legislatura i no tenen cap previsió de pagament. És per aquest motiu que seguirem vetllant aquest tema.

Aquí podeu llegir la resposta de l'ajuntament i la petició presentada per l'ACEB

Darrera modificació el Dijous, 25 Agost 2016 13:59