Es tracta d’un primer contacte entre empreses de tots els sectors d’activitat amb un propòsit comú; sortir a fora

L’estesa de la fibra òptica no arribarà al Berguedà fins al 2014 i no s’haurà completat la seva estesa fins el 2015, com a mínim.

Es tracta d'una iniciativa estimular a les empreses a exportar i per acompanyar-les en l'inici de l'exportació

Cercador