Integrar l'energia en la gestió empresarial

Marc Fernandez: "La gestió de l’energia és un dels principals reptes ambientals als que les empreses hem de fer front en els propers anys"

Millorar la intensitat energètica ajustant-la a les necessitats concretes de cada moment del dia i època de l’any, millorar-ne el seu ús, guanyar en eficiència o bé reduir-ne el consum són alguns dels resultats que es poden obtenir introduint la gestió de l’energia com un àmbit més de gestió empresarial

Fins fa uns anys s’optava per implantar sistemes de gestió per millorar la gestió de la qualitat, els riscos laborals o bé el medi ambient en una visió més global. En l’actualitat existeixen normes com la ISO 50001 que permeten que qualsevol organització, independentment de la seva activitat i mida, integri dins la seva gestió empresarial la variable energètica.

Normalment les empreses associem gestió energètica amb recórrer a inversions de certa magnitud com per exemple la instal•lació de plaques solars, o bé altres opcions com poden ser la cogeneració o bé  l’energia geotèrmia, on el retorn de la inversió que fem és a llarg termini. La implantació de sistemes de gestió energètica permeten que a partir d’un diagnòstic previ, ens adonem de l’existència d’opcions que poden ajudar-nos a aconseguir grans estalvis en el consum energètic.
Experiències d’empreses que ja hi estan treballant han comprovat que un bon inici en la millora de la gestió és ajustar la climatització. Millorant la manera en què climatitzem els diferents espais podem aconseguir estalvis de fins un 70%, sense necessitat de cap tipus d’inversió.

La implantació de sistemes de gestió energètica permeten aconseguir grans estalvis en el consum energètic.

Un altra opció que dóna molt bon resultat és la millora de la il•luminació dels espais interiors. Amb la instal•lació de tecnologia LED es poden aconseguir estalvis de fins al 20%.Així doncs, integrar l’energia en la gestió empresarial és una opció que permet certament tenir resultats de manera força immediata.Marc Fernandez, Ambientòleg