L'ACEB participa al programa 30 PLUS, per a la inserció laboral de persones de 30 anys o més, en situació d’atur

El programa s'adreça a empreses i entitats de qualsevol sector que tinguin necessitat de contractar personal.

Les persones contractades tenen 30 anys o més, es troben en situació d’atur i tenen el graduat en ensenyament secundari obligatori o del batxillerat o d'un cicle formatiu de grau mitjà, amb experiència professional anterior. 

Quins avantatges té per a les empreses?

    • Permet contractar en condicions avantatjoses a persones de 30 anys o més formats segons les necessitats de l'empresa
    • Subvenció de 707,70 €/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada, fins a un màxim de 9 mesos
    • Contractació mínima de 6 mesos (a jornada completa o parcial). En el moment de subscriure el contracte s'haurà de preveure la seva durada total i no seran subvencionables les seves pròrrogues
    • És compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral 
    • Es pot realitzar qualsevol modalitat contractual

Descarrega't la INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES 30 plus


"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus”, regulat per l'ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre".

soc 1l  generalitat     ministerio empleo       fons social 1