31 Mar, 2020

Avalis de Catalunya avalarà el 100% dels crèdits concedits arran de la crisi de la Covid-19 Destacats

Dins la línia d’avals que el Govern de la Generalitat, a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya, ha establert arran de la crisi generada pel coronavirus, cal destacar alguns canvis en el tram Avalis (el que acull imports de préstec d’entre 50.000 euros i 1.000.000 euros):

  • Pel que fa a la cobertura, Avalis de Catalunya avalarà el 100% de l’operació.
  • El termini del préstec serà d’un mínim de 24 mesos (2 anys) i d’un màxim de 60 mesos (5 anys), dels quals 12 són de carència.
  • Els tipus i la comissió d’aval queden en l’EUR + 2,35% de tipus màxim per l’entitat i el 0,65% de la comissió, és a dir, en un total de l’EUR + 3%.


A més a més, cal tenir clar que la tramitació d’aquest préstec és compatible amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), ja que l’objectiu de l’ERTO és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió de contractes de treball, i no la seva extinció.

 

1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir.  

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Els condicionants bàsics del préstec són:

  • Mantenir la plantilla i els compromisos de pagament.
  • Veure afectada la tresoreria per l’actual situació d’alarma de la Covid-19 (caiguda comandes, impagaments...).
  • Que el nou finançament ICF-Avalis Liquiditat comporti un increment net de la CIRBE.

3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)?

Sí, ja que l’objectiu de l’expedient de regulació temporal d’ocupació és mantenir la plantilla mitjançant la suspensió dels contractes de treball, i no la seva extinció.

4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Sí. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi com menys afectada millor.

5) Si d’aquí un temps, abans del venciment, no necessitem el préstec tenim costos de cancel·lació de l’aval?

Per a aquesta línia no hi ha comissió de cancel·lació de l’aval.

6) Import a sol·licitar

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació d’alarma de la Covid-19, pels diferents conceptes que l’afectin (caiguda comandes, impagaments...).

7) Puc aplicar el suport financer a cancel·lar altres línies de finançament?

No. La línia finançament ICF-Avalis Liquiditat va orientada a dotar de nova liquiditat que permeti compensar els efectes econòmics negatius de la Covid-19.

8) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Sí, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents.

 

 

 

 

 

Darrera modificació el Dijous, 02 abril 2020 19:28