Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 30 d'agost al 3 de setembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

31 d'agost

Departament d’Empresa i Treball

Servei Públic d’Ocupació

RESOLUCIÓ EMT/2666/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP). RESOLUCIÓ EMT/2666/2021, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatò (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Evolució i perfil del treball autònom. Evolució i perfil del treball autònom. Juny 2020 (gencat.cat)

Infografia Infografia evolució i perfil del treball autònom. Juny 2021 (gencat.cat)

Estadística de vagues i tancaments patronals. Estadística de Vagues. Maig de 2021 (gencat.cat)

1 de setembre

Foment. Agenda Tech. 2021_Agenda-tech-SETEMBRE_FomentUp-1.pdf

2 de setembre

Gremi de Discoteques de Barcelona i Província

Situació de l’oci nocturn a Catalunya CATALUÑA ESTUDIO ESPAÑA DE NOCHE - AGOSTO 2021 (gremidiscotequesbcn.com) Per enviar amb la newsletter de socis HiT.

Observatori del Treball i Model Productiu

Nota d’atur registrat Nota Atur Registrat. Agost 2021 (gencat.cat)

Nota de contractació laboral Nota contractació laboral. Agost 2021 (gencat.cat)

Atur per comarques i municipis Atur per comarques i municipis. Agost de 2021 (gencat.cat)

3 de setembre

 Ministerio del Interior

Fronteras

Orden INT/916/2021, de 2 de septiembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Disposición 14455 del BOE núm. 211 de 2021

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2704/2021, de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí de població estrangera i mercat de treball 2n trimestre de 2021. Butlleti poblacio estrangera. 2n trimestre 2021 (gencat.cat)

Afiliació a la Seguretat Social de persones estrangeres. Taules afiliacio estrangera. 2n trimestre 2021 (gencat.cat)

Foment

Documentació d’interès innovació. Setembre 2021. 2021_-26-Circular-Innovacio-setembre.pdf (foment.com)