Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 13 al 17 de setembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

13 de setembre

Departament d’Empresa i Treball

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/2702/2021, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció. RESOLUCIÓ EMT/2702/2021, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les b (gencat.cat) 

RESOLUCIÓ EMT/2716/2021, de 2 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la a concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster. RESOLUCIÓ EMT/2716/2021, de 2 de setembre, per la qual s'obre la convo (gencat.cat)

 Actualització i subvencions en el marc de Next Generation. Consulta el recull aquí

14 de setembre

Revista ICE. Dona i economia: igualtat, oportunitats i reptes.  Vista de Núm. 921 (2021): Mujer y economía: igualdad, oportunidades y retos (revistasice.com)

Els costos econòmics de restringir la mobilitat internacional.  OECD iLibrary | The economic costs of restricting international mobility (oecd-ilibrary.org)

Departament de la Presidència

DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19. DECRET LLEI 20/2021, de 14 de setembre, de modificació del Decret llei (gencat.cat)

 15 de setembre

Departament d’Empresa i Treball

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/2766/2021, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives. RESOLUCIÓ EMT/2766/2021, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les b (gencat.cat) 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

ANUNCI sobre convocatòria per a la promoció de la participació en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, a la Fira Médica[1]Compamed Düsseldorf 2021. ANUNCI sobre convocatòria per a la promoció de la participació en el P (gencat.cat).

Foment

Nota d'Economia: IPC agost 2021 Nota-dEconomia-IPC0921.pdf (foment.com)

Informe mensual de comercio exterior mayo 2021. Informe

 16 de setembre

Departament d’Empresa i Treball

ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). ORDRE EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat)

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

ACORD GOV/141/2021, de 14 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030. ACORD GOV/141/2021, de 14 de setembre, pel qual s'aprova l'Estratègia (gencat.cat)

Nota Premsa. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (gencat.cat)

RESOLUCIÓ ACC/2791/2021, de 31 d'agost, per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022) corresponents a 2021. RESOLUCIÓ ACC/2791/2021, de 31 d'agost, per la qual es convoquen els a (gencat.cat)

Observatorio Mercado laboral. Nota de premsa

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

RESOLUCIÓ per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya previst a la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 30 de juny de 2021, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l’any 2019. RESOLUCIÓ per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licit (gencat.cat)

RESOLUCIÓ per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya previst a la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 30 de juny de 2021, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l’any 2020. RESOLUCIÓ per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licitu (gencat.cat)

Panorama Económico. Informe Julio.

 17 de setembre

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases (gencat.cat).

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2817/2021, de 16 de setembre, per la qual es prorroguen (gencat.cat) 

Guia d’actuació de l’empresa davant la insolvència . ReforGui aInsolCAT-PRINT_MaquetaciÛn 1 (foment.com) 

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí de fluxos del mercat de treball a Catalunya 2n trimestre 2021.  Butlletí fluxos 2t 21 (gencat.cat)

La insatisfacció amb la vida durant la pandèmia per la covid-19 a Espanya. La insatisfacció amb la vida durant la pandèmia per la covid-19 a Espanya - Observatori Social de “la Caixa” (observatoriosociallacaixa.org)

Revista Finance & Development: el canvi climàtic.  THE CLIMATE ISSUE – IMF F&D

Mercado Laboral y Negociación Colectiva. Informe