Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 20 al 24 de setembre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

 20 de setembre

Departament d’Empresa i Treball

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

RESOLUCIÓ EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció. RESOLUCIÓ EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

Bases reguladores. RESOLUCIÓ EMT/2702/2021, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les b (enginyersbcn.cat)

Informe mensual Caixabank. Fons europeus NGEU: la gran palanca pel salt digital.  -informemensual-2109-ca.pdf (caixabankresearch.com) 

Dret de desconnexió: explorant les pràctiques de les empreses.  Right to disconnect: Exploring company practices (europa.eu)

21 de setembre

Departament d’Empresa i Treball

RESOLUCIÓ EMT/2822/2021, de 9 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de residències, centres de dia i llars residències per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi de conveni núm. 79001195011996). RESOLUCIÓ EMT/2822/2021, de 9 de setembre, per la qual es disposa la i (gencat.cat)

Enquestes econòmiques de la Unió Europea i la zona de l'euro.  EA and EU Economic Snapshot - OECD

Indicadors de progrés i benestar.  a7ef0b03-30c9-2e70-e64b-6ea72f7a43a8 (cambrabcn.org)

22 de setembre

Departament d’Empresa i Treball

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

RESOLUCIÓ EMT/2833/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a les entitats sense ànim de lucre (SOC – TRFO ESAL CS). RESOLUCIÓ EMT/2833/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la conv (gencat.cat)

Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria d'ajuts econòmics destinats al foment de l'ocupació 2021 en el marc del Programa Integral de Cualificación y Empleo, PICE. ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria d'ajuts econòmics destin (gencat.cat)

La supervivència del teixit empresarial davant la pandèmia i la millora de la sostenibilitat mediambiental, factors claus en el rànquing de competitivitat territorial de l'Índex FEGP 2021. Informe

23 de setembre

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen (gencat.cat)