Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 11 al 15 d'octubre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

11 d'octubre

Dinàmica de l'ocupació a la UE els anys de la pandèmia i més enllà.  EU employment dynamics-the pandemic years and beyond_2021.pdf (etui.org)

Mapa del talent sènior.  grupo.do (fundacionmapfre.org)

12 d'octubre

Problemàtica i preus dels aprovisionaments: propostes de PIMEC.  informe_primeres_materies_29_09_2.pdf (pimec.org)

13 d'octubre

JEFATURA DEL ESTADO

Sector cultural. Medidas tributarias

Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Disposición 16477 del BOE núm. 244 de 2021

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Estadística d'ofertes de llocs de treball. Dades de setembre de 2021. Estadística d’ofertes de llocs de treball. Setembre de 2021 (gencat.cat)

Informació d'interès sobre la pròrroga dels ERTOs. Consulta el recull d'informació.

14 d'octubre

Informe d’aprofundiment de l’economia metropolitana: usos del temps.  Presentación de PowerPoint (amb.cat)

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes

Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Disposición 16583 del BOE núm. 246 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/3036/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a actuacions d'internacionalització digital. RESOLUCIÓ EMT/3036/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'obre la convoca (gencat.cat)

15 d'octubre

Quaderns d'informació econòmica: inflació i canvis en l'estratègia de política monetària.  CIE-284-digital.pdf (funcas.es)

Possibilitat de reconèixer la COVID-19 com a malaltia ocupacional a escala nacional en països de la UE i AELC.  Possibility of recognising COVID-19 as being of occupational origin in EU and EFTA countries (europa.eu)

Actualització del recull de les subvencions Next Generation. Consulta el recull

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, per la qual es modifica la R (gencat.cat) 

Foment

Nota d’economia. IPC setembre 2021. Nota-dEconomia-IPCSetembre21.pdf (foment.com)