Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19- del 18 al 22 d'octubre

Informació i documentació d'interès sobre la COVID-19 

En aquest espai trobareu informació d’interès empresarial en relació les conseqüències de l’epidèmia del coronavirus COVID-19 tant en temes laborals, de prevenció, com de recomanacions.

NOU! Anuncis de licitacions públiques

Últimes notícies empresarials (clica als títols per accedir als enllaços): 

18 d'octubre

Observatori del Treball i Mercat Productiu

Estadística de conciliacions laborals. Dades de setembre de 2021. Estadística de conciliacions laborals. Setembre de 2021 (gencat.cat)

Observatori del Treball i Model Productiu

Treball per ocupacions. Treball per ocupacions. Setembre 2021 (gencat.cat)

Previsions Macroeconòmiques. Escenaris macroeconòmics de l'economia catalana 2021- 2022. Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2021 i 2022 (gencat.cat) 

Perspectives econòmiques mundials de l’FMI.  World Economic Outlook, October 2021 (imf.org)

Estudi Manpower de projecció d'ocupació del quart trimestre.  MEOS_4Q21 web.indd (hubspotusercontent00.net)

Fitxes Comunitats Autònomes.  Fitxes Comunitats Autònomes | CaixaBank Research

Ocupació i desenvolupament social a Europa. Publications catalogue - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

Perspectives turístiques d’Exceltur.  Presentación de PowerPoint (exceltur.org) 

19 d'octubre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/194/2021, de 15 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (SOC-SINGULARS). ORDRE EMT/194/2021, de 15 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/142 (gencat.cat)

Foment

Agenda Tech & Digital https://www.foment.com/wp-content/uploads/2021/10/2021_Agenda-tech-2a-quinzena-OCTUBRE_FomentUp.pdf#msdynttrid=Ukt92Sp5qFxOIsTjy16qstyoKXxT31iH9T6X4kQ9tmU

Observatori del Treball i Model Productiu

Butlletí del perfil de l’atur. Situació a 30 de setembre de 2021. Butlleti perfil atur. Setembre 2021 (gencat.cat)

Infografia. Infografia perfil atur. Setembre 2021 (gencat.cat)

Convocatòria de subvencions corresponents al Pla de modernització de maquinària de petites i mitjanes empreses. Consulta l'anunci, consulta les bases reguladores i més informació

21 d'octubre

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/3101/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci. RESOLUCIÓ EMT/3101/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat) 

RESOLUCIÓ EMT/3115/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2021 de la línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial. RESOLUCIÓ EMT/3115/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la segona (gencat.cat)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Calendario laboral

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022. Disposición 17113 del BOE núm. 252 de 2021

22 d'octubre

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones

Corrección de errores de la Orden ICT/1090/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021 de concesión de subvenciones correspondientes al "Plan de modernización de la máquina herramienta" de las pequeñas y medianas empresas. Disposición 17214 del BOE núm. 253 de 2021

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/195/2021, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de Programes de Formació Professional per a l'Ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. ORDRE EMT/195/2021, de 19 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/170 (gencat.cat)

ORDRE EMT/198/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID[1]19, en relació amb l'Ordre ECO/153/2021 (2a convocatòria). ORDRE EMT/198/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases r (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3133/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament d'Empresa i Treball per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l'any 2021. RESOLUCIÓ EMT/3133/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convoc (gencat.cat)

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/3126/2021, de 18 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EMT/1978/2021, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. RESOLUCIÓ EMT/3126/2021, de 18 d'octubre, per la qual es modifica la R (gencat.cat)

RESOLUCIÓ EMT/3127/2021, de 18 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EMT/1888/2021, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC). RESOLUCIÓ EMT/3127/2021, de 18 d'octubre, per la qual es modifica la R (gencat.cat) 

NEXT GENERATION

Última actualització de les subvencions i licitacions en el marc de Next Generation. Consulta el recull

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/3150/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen le (gencat.cat)