Pla estratègic per la indústria química, energia i recursos

Objectiu del govern: que la indústria aporti el 25 % del PIB català l'any 2020

Pla d'actuacions per a l'impuls de la indústria de la química, energia i recursos

Amb l'objectiu que la indústria aporti el 25 % del PIB català el 2020, la Generalitat va estructurar, el juliol del 2014, una estratègia basada en set àmbits sectorials: l'alimentació; la química,energia i els recursos naturals; els sistemes industrials, el disseny; la mobilitat sostenible, el conjunt de la indústria de la salut i finalment les basades en l'experiència, entre elles el turisme.

El primer que trobem és el "Programa d'impuls de les indústries de la química, energia i recursos". És el resultat d'un treball en equip format per representants del govern i per les empreses més representatives del sector.

Descarregueu-vos a final de l'article "La Catalunya industrial, un objectiu compartit: Programa impuls indústries química, energia i recursos".