El Govern vol fer aflorar el talent femení en l'àmbit tecnològic amb la convocatòria dels Premis Dona TIC 2019 Destacats

Premis Dona TIC 2019

El passat 15 de juliol el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució PDA/1926/2019, de 9 de juliol, per la qual es convoca la cinquena edició dels Premis DonaTIC del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Els Premis Dona TIC volen reconèixer el paper fonamental de les dones en el món professional, empresarial i acadèmic de les TIC, i oferir referents a les nenes i adolescents que dubten si dedicar-se a les disciplines STEM.

Aquests premis promouen l’accés de les dones a l’àmbit tecnològic, reconeixen el paper essencial d’aquelles que ja pertanyen al món TIC i, en definitiva, en fomenten la participació en la construcció de la societat digital amb criteris d’igualtat.

El calendari dels Premis Dona TIC 2019
 
Es poden presentar en aquestes set categories, que són excloents (cada candidata només pot ser-ho d’una categoria):
 
•              Emprenedora: ha de ser fundadora o cofundadora d’una empresa en actiu del sector de les TIC.
 
•              Professional: ha de treballar per a una empresa o organització o ser “freelance” dedicada a l’àmbit de les TIC i ha d’estar en possessió d’una titulació universitària TIC.
 
•              Acadèmica/Investigadora: s’ha de dedicar a la formació i/o recerca en l’àmbit de les TIC i ha d’estar en possessió d’una titulació universitària TIC.
 
•              Divulgadora: ha de treballar en l’àmbit de la comunicació vinculada a les TIC.
 
•              Revelació: ha d’haver tingut un paper rellevant i destacable en l’àmbit de les TIC tot i tenir una trajectòria curta.
 
•              Estudiant TIC: es divideix en Universitària i FP, i les candidates han de ser estudiants de qualsevol titulació universitària o cicle formatiu de FP de l’àmbit TIC i han d’haver desenvolupat un projecte i/o iniciativa destacable en aquest àmbit.
 
•              Iniciatives referents: també es divideix en dues subcategories, Empresarial i Entitat, centre formatiu/institució, i hi poden optar qualsevol empresa, entitat i/o centre formatiu/institució que hagi desenvolupat una iniciativa pròpia que posi en valor el paper de la dona en l’àmbit de les TIC.
  
Un cop finalitzat el termini de registre de les candidatures, aquestes seran avaluades per un jurat paritari format per representants d’empreses i institucions relacionades amb l’àmbit de l’empresa, la universitat, les administracions públiques i els mitjans de comunicació.
 
Documentació i Termini
Les sol·licituds i els altres tràmits del procediment de presentació de candidatures s'han de presentar o efectuar per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, https://seu.gencat.catA la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent: 
  • Fitxa de la candidatura (formulari que es pot descarregar en el portal de tràmits de la convocatòria en el qual s'ha d'escollir a quina de les categories dels Premis s'opta i els motius pels quals la candidatura es considera mereixedora de la distinció). 
  • Recomanable (només en cas de candidatures d'estudiants): carta de referència d'algun professor o professora o centre d'estudis.
  • Opcional: currículum professional de la candidata quan és una persona física.
 
Les candidatures dels Premis Dona TIC 2019 poden ser proposades fins al 16 de setembre per la mateixa candidata o bé per qualsevol altra persona o institució.