23 Mar, 2020

Publicació de FAQ sobre el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva Destacats

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat a la seu electrònica la Nota informativa i preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva, en què trobareu la informació més actualitzada sobre:

1. Terminis per a la presentació i pagament d’autoliquidacions

2. Suspensió dels terminis en els procediments tributaris

2.1. Pagament de deutes

2.2. Ajornaments i fraccionaments

2.3. Altres terminis

3. Recursos de reposició i reclamacions economicoadministratives

4. Procediment inspector

 

Les persones usuàries també tenen a la seva disposició: 

- La tramitació telemàtica d’autoliquidacions i gestions tributàries, així com el registre electrònic que l’Agència ha habilitat per als tràmits que no disposin de funcionalitat telemàtica pròpia.  
-  El formulari de contacte per fer consultes.

- El formulari de comunicació d’incidències tecnològiques per atendre problemes sorgits durant la tramitació telemàtica.