24 Mar, 2020

Criteris i recomanacions en la tramitacio dels ERTOS derivats pel COVID-19 Destacats

Us adjuntem la circular de Foment rebuda on contempla algunes consideracions i/o interpretacions sobre la tramitació dels ERTE'S de les quals destaquem:
 

  • Si l'autoritat laboral no resol en cinc dies, s'entendrà estimada la constatació de força major per silenci administratiu positiu.
  • L'exoneració de quotes ha de ser instada per l'empresari davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • En la interlocució en els expedients per causes econòmiques, tècniques, productives i organitzatives, que no els de força major, es prioritza la interlocució en els sindicats més representatius, i si no es formalitza aquesta representació, la comissió estaria integrada per tres treballadors. Foment posa a disposició les persones del sindicat que seran els interlocutors.
  • El Sepe informa que està gestionant un sistema que permeti bolcar automàticament les dades dels treballadors, no havent de realitzar els treballadors cap gestió.
Darrera modificació el Dimarts, 24 Març 2020 16:52