CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL

Valorització de tot tipus de residus:
Recollida i reciclatge procedents de la recollida selectiva de residus sòlids urbans
Triatge d’envasos
Recollida i reciclatge de residus industrials
Recollida i reciclatge de runes de la construcció
Descontaminació i Reciclate de vehicles fora d’ús. Baixes definitives de vehicles a trànsit
Servei de Contenidors

Telèfon: 93 821 45 55
Carrer: Pol. Indus. La Valldan. Serra Farrol
Població: Berga
Codi postal: 08600
Ubicat a: Contenidors