La Memòria d'Activitats de l'Associació comarcal d'empresaris del Berguedà és un document adreçat als socis on s'informa de les activitats, xerrades, conferències, auditories, convenis i cursos de formació contínua que s'han dut a terme, amb la finalitat d'informar amb claredat i transparència de tot el que hem estat fent.

aules intro

La Memòria es publica al llarg del tercer trimestre de l'any. Podeu consultar i descarregar-vos-la a continuació: