L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) neix l’11 de maig del 1977 com a iniciativa d’un grup d’empresaris per representar els interessos del teixit empresarial de la comarca.

quisom2

L’ACEB, actualment formada per més de 300 socis, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre, oberta a les empreses de tots els sectors que desenvolupin la seva activitat econòmica dins els llindars de la comarca del Berguedà. És, dit d’una altra manera, el paraigües on s’hi aixopluguen tot tipus d’empreses: grans, petites, consolidades, de nova creació, també els autònoms.

La seva funció és representar, defensar i promocionar els interessos del col·lectiu empresarial associat. També ofereix un ampli ventall de serveis per facilitar la gestió diària a l’empresari/a, així com també una oferta de formació contínua actualitzada en funció de les necessitats actuals. 

Organització

L'equip humà de l'ACEB el formem els tècnics i la Junta Directiva, que es reuneix periòdicament per fer un seguiment de les activitats de l'associació.

JUNTA DIRECTIVA:

President: Josep Maria Serarols (SERAROLS I ASSOCIATS, SL)
Vicepresident: Francesc Xavier Gual Llimós (GUAL STEEL, SL)
Secretari: Joan Martin Viñaras (SISTEMES EMBALATGES SORSA)
Tresorer: Núria Cinca Pau (TESI INDUSTRIAL EUROPA, SL)

 

VOCALS:

Maria Costa Ferrer (L'ESCAIRADOR- MARIA COSTA)
Marta Prat Galitó  (INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ, SL)
Rosa Prat Serra (CLAU 21, SL)
Anna Romera Ramos (GCTPLUSETT, SL)
Carles Vall Urbea (VIDALBA EXPERIÈNCIES, SL)
Ramon Villaró Barniol (ENGINYPRO4, SL)

 

VOCALS ADJUNTS:

Jordi Macià-Rosell Bars (AUTOMÒBILS PEDRET, SL)
Gerard Orriols Parera (IDESOFTWARE CATALONIA, SL)
Albert Vilardaga Mojal (CREATECH SOLUTIONS, SL)

 

TÈCNICS:

Neus Piniella Coordinadora
Irene Casanovas Comunicació
Alba Pellicer RRHH, agència de col·locació
Laura Barea  Formació
 

Formem part de:

fomentfepime