Logo ACEB

 

 

 

L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà té com objecte que la qualitat del serveis que ofereix siguin el reflexa de les expectatives de cada usuari del servei, assegurant l’èxit a llarg termini de l’empresa. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

  1. La Qualitat final del servei lliurat a l’usuari és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora contínua durant tota la prestació del servei.
  2. Les exigències contractuals, satisfer les necessitats i aconseguir un bona valoració per part de usuaris, són els criteris prioritaris per establir el patró de Qualitat dels nostres serveis.
  3. La Qualitat és una tasca comuna de totes les àrees de l’empresa, que són a l’hora actors i beneficiaris i que han de conèixer, complir-la i estar convençut de la necessitat d’assolir la necessitat d’optimitzar el servei al client, mitjançant un constant esforç de millora
  4. Cada empleat de l’empresa és responsable de la Qualitat del seu treball. La Gerència és responsable de impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant la seva execució i facilitant les propostes de millora continua del sistema.
  5. L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa. Per aconseguir-ho la Gerència considera prioritària la MOTIVACIÓ i la FORMACIÓ per la Qualitat.

 

Certificat ISO 9001:2015