NATURALLY LANGUAGE SCHOOL
Naturally Language School és una acadèmia d'idiomes a Gironella. Acull alumnat des dels 3 anys i fins l'edat adulta, el qual s'organitza en grups.