PLANA ASSESSORIA, SL
Assessorament a empreses en l'àmbit fiscal, laboral, mercantil...
INNIO, SL
Consultoria estratègica de negoci
ASPI - JORDI FONTQUERNI
Assessorament personalitzat i flexible de pimes
BUSCALLÀ ANGLERILL S.L.
Professionals, situats al Berguedà que ofereixen serveis en assessorament i gestió, assegurances i immobiliària, de màxima confiança
IGB AUDITORS CONSULTORS, SL
Serveis d'auditoria i financers