AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL SL

Aïllaments i instal·lacions Rial, S.L. ens dediquem a la venda, comercialització i col·locació d’aïllaments, instal·lacions elèctriques i mecàniques de tot tipus, així com el manteniment, conservació i comercialització de complements i accessoris, incloent les instal·lacions de ventilació i climatització, frigorífiques, de lampisteria i sanitàries. Igualment treballem en l’explotació d’activitats agrícoles i forestals. Obra pública i privada. Adequació d’espais rurals. Realització de moviments de terres i perforacions, construcció, obres hidràuliques.
Telèfon: 93 822 18 98
Fax: 93 822 04 20
Carrer: Passeig de la Indústria, 34
Població: Berga
Codi postal: 08600