TECNIBER, SA

TECNÍBER, S.A. , especialitzada en instal•lacions elèctriques,  instal•lacions de gas, fontaneria, climatització, assessorament energètic, xarxes de baixa i mitja tensió i enllumenats públics. Disposa també d'oficina tècnica oferint als seus clients un servei integral en cadascun dels seus projectes  començant per l'assessorament i estudi inicial, seguint amb l'execució de les instal•lacions i finalment amb la legalització de les mateixes davant l'organisme competent.
Orientada tant a les noves instal•lacions com al manteniment, reparació, renovació i millora energètica  d’empreses,  serveis domèstics i organismes públics. És PUNT DE SERVEI D'ENDESA del Berguedà i la Cerdanya el que li proporciona de gran agilitat i flexibilitat en la realització dels seus serveis relacionats amb Gas i Electricitat..

Punts de Serveis Endesa de Berga i Puigcerdà.
-    Venta i Exposició d’equipaments per la vivenda com:  calderes, emissors tèrmics, termos, aires condicionats,  descalcificadors, vitroceràmiques, etc.... Tot de les més variades marques i preus, sempre amb l’assessorament de tècnics especialistes en els productes i en la seva instal•lació.

-    Comercialització, execució i assessorament  tant en gas com electricitat.

-    Gestió en les factures del Gas, de Electricitat i dels Manteniments Assessorament tant en gas com electricitat sobre la  Contractació  del Mercat Lliure amb l’objectiu de disminuir les despeses energètiques dels seus clients . Assessorament In situ sobre els Factures.

-    Reduccions i Ampliacions de Potències. Estudis sobre eficiència energètica.

-    Alta nous subministraments. GAS i Electricitat.

Instal.lacions Elèctriques.
-    Instal•lacions en edificis de vivendes, locals comercials i de pública concurrència.
-    Muntatges Industrials. Projectes d’iluminació interior i exterior.
Fontaneria.
-    Instal•lacions en edificis de vivendes. Xarxes de subministrament d’aigua potables. Grups de Pressió. Regs per aspersió programables en jardins. Equips de tractaments d´aigües, descalcificadors, cloració i depuració.
-    Xarxes contra incendis, BIE´S.
-    Subministrament i venda de sanitaris, aixetes i accessoris de bany.
Calefacció.
-    Instal.lacions en edificis de vivendes i Instal.lacions industrials.
-    Calefaccions de gas natural, de gasoil, per terra radiant i elèctriques amb emissors de baix consum.
-    Sales de Calderes. Dipòsits de gasoil.
-    Venta i instal•lació de Radiadors d’alumini, tovallolers elèctrics....
Aire Condicionat.
-    Instal•lació de splits domèstics. Bombes de calor. Instal•lació de conductes de distribució d’aire.
-    Ventilació d’aparcaments.
Gas.
-    Instal•lacions en edificis de vivendes, comunitàries, canalitzacions en baixa i mitja pressió, calderes murals a gas, manteniments de calderes domèstiques. Canalitzacions de gas en indústries, establiments comercials i locals públics.

Enllumenats Públics.
-    Canalitzacions de línies aèries i subterrànies per enllumenats públics. Instal.lació de sistemes de control en instal•lacions noves i existents. Implantació de sistemes d’estalvi energètic: doble nivell, reductor de fluxe, llampares de VSAP.
Xarxes de Baixa i Mitja Tensió.
-    Línies de Baixa i Mitja Tensió Aèries i subterrànies. Centres de Transformació Privats i de Companyia. Urbanitzacions.
Energia Solar Tèrmica.
-    Instal•lació plaques solars tèrmiques. Instal•lacions tèrmiques mixtes solar/gas i solar/gasoil.
-    Acumuladors mixtos.
Telecomunicacions.
-    Instal.lacions comuns de telecomunicacions en edificis de vivendes.
-    Instal.lacions de distribució i interiors de telefonia, TV I dades.
-    Sistemes d´intercomunicació, porters electrònics i sistemes domòtics.
-    Alarmes i sistemes de seguretat, sonoritzacions ambientals, circuits tancats de TV.

Telèfon: Berga: 93 821 24 61 / Puigcerdà: 972 14 06 78
Fax: Berga: 93 821 01 69 / Puigcerdà: 972 14 10 31
Carrer: Berga: Passeig Rasa dels Molins, 24 / Puigcerdà: Avinguda Catalunya, 33
Població: 08600 Berga / 17520 Puigcerdà
Ubicat a: Instal·lacions