ARTESANIA CAMPS

Telèfon: 93 821 15 68
Fax: 93 821 15 68
Carrer: Barcelona, 5 bx
Població: Berga
Codi postal: 08600
Ubicat a: Fusteria