CREATECH SOLUTIONS, S.L.
Instrumentació avançada, solucions TIC, intel·ligència artificial, IOT i software aplicat al sector de l’aigua