Prevint - Prevenció integral en riscos laborals per a la teva empresa 

Hem arribat a un acord amb l’empresa PREVINT (servei de Prevenció de Riscos Laborals) per tal que els puguin donar importants avantatges tant econòmiques com de serveis pel fet de ser soci de l’ACEB.

SERVEIS La gamma de productes i serveis que oferim s’adapta a cada necessitat, amb preus ajustats i servei garantit, oferint la cobertura de totes les especialitats preventives legalment previstes i per a qualsevol sector

 1. ACTIVITAT TÈCNICA
  Seguretat en el Treball

  Higiene Industrial
  Ergonomia Aplicada
  Psicosociologia Aplicada
 2. VIGILÀNCIA DE LA SALUT
 3. FORMACIÓ

OFERTA ECONÒMICA

D’1 a 5 treballadors: 185 € Activitat tècnica + 10€ Vigilància de la Salut
De 6 a 10 treballadors: 240 € Activitat tècnica + 8€/treballador/Vigilància de la Salut
D’11 a 15 treballadors: 275 € Activitat tècnica + 8€/treballador/Vigilància de la Salut

*Els preus no inclouen IVA
*Les revisions mediques es facturaran a banda a raó de 45€/revisió mèdica (exempta d’IVA
*Aquest preus estan assignats uns CNAE’S d’activitats de baix risc. Les activitats que no siguin comerços, bar/restaurant, oficines... Es realitzarà pressupost a mida.

Més informació