Des del setembre de 2012, som AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número d'identificació 0900000131

agenciacol

Duem a terme activitats d'intermediació laboral que tenen com a finalitat proporcionar a les persones una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar a les empreses les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats

Nosaltres fem recerca d'ocupació, com ara orientació i informació professional, juntament amb selecció de personal. Tenim borsa de treball de professionals i fem un seguiment laboral de les persones incorporades a les empreses.

Oferim els diferents serveis:

A les persones:

  • Intermediació laboral i acompanyament a les persones interessades per facilitar-los la seva inserció laboral
  • Valoració de perfils, aptituds, coneixements i qualificació professional dels usuaris/es

A les empreses:

  • Captació d'ofertes, valoració característiques dels llocs de treball oferts i selecció del personal òptim
  • Tenim borsa de treball de professionals segons el perfil requerit pel lloc de treball
  • Seguiment laboral de les persones incorporades a les empreses