Grupo Conversia despide a una trabajadora por formar parte del ...

Per saber les vostres necessitats, realitzarem una pre-auditoria GRATUÏTA a la vostra empresa. Analitzarem i valorarem el grau de compliment en normativa de Protecció de Dades. 

Promovem l’adequació dels nostres associats a la normativa de protecció de dades

 

 

 

Disposem d’un Conveni de Col·laboració amb Conversia, empresa especialitzada en proporcionar serveis d’adaptació a diverses normatives, mitjançant actuacions de consultoria, assessoria, auditoria i formació.

OBJECTIU DE L’ACORD

  • Promoure l’adequació a la normativa. Es poden beneficiar les empreses associades o a alguna organització territorial o sectorial vinculada.
  • Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)
  • Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD)
  • Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE)

IMPACTE DEL RGPD I DE LA LOPDGDD

Degut a la repercussió i transcendència dels importants canvis que s’han produït a l’àmbit de la protecció de dades, a conseqüència de les recents aplicacions de l’RGPD i de la nova LOPDGDD, les empreses han hagut de revisar obligatòriament les seves actuacions en matèria de protecció de dades, per a adaptar-les als nous requeriments d’aquestes normatives. Això és així fins i tot per aquelles que ja estiguessin adaptades a la normativa nacional existent.

AVANTATGES GENERALS PER A LES EMPRESES

Posem a disposició de les empreses, l’assessorament i suport permanent d’una empresa especialitzada com Conversia. L’objectiu serà guiar a tots els membres d’aquest col·lectiu en l’adequat compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, per a permetre que puguin operar amb garanties en un entorn cada vegada més regulat.

  • Servei especialitzat, professional i de reconeguda solvència.
  • Servei assegurat mitjançant pòlissa de Responsabilitat Civil.
  • Assessorament i defensa jurídica.
  • Descompte 10% sobre preu tarifa per a les empreses associades a Foment del Treball.
  • Conversia realitzarà una pre-auditoria, totalment gratuïta, per analitzar i valorar el grau de compliment en matèria normativa.